Заглавна

Заглавна

В културата всичко е пренос/превод, както знаем от Лотман. В огнищата на носталгия по гутенберговата парадигма в родната уеб култура явно  всичко все още е пренос…

Борислав Борисов
17.11.2010

No Comments

You must be logged in to post a comment.