Коя е Еми?

Еми
Пътят на изкълчените междуметия и частици
от уличното арго до сериозната преса
вече е кратък и гладък.

Борислав Борисов
15.11.2010

 • http://www.facebook.com/svetla.encheva Svetla Encheva

  Еми какво да ти кажа… С такъв премиер, очаквам скоро да се въведат сериозни реформи в книжовния български език, вкл. и официализиране на окончанието “-ме” в първо лице, множествено число – за глаголите, които в първо лице, единствено число не завършват на “-м”.

  • http://borislavborissov.eu/ Борислав Борисов

   Топката е в полето на редакторите, не на някой друг… :)

   • http://www.facebook.com/svetla.encheva Svetla Encheva

    Редакторите са, за съжаление, продукт на средата… Като няма легитимни норми, какво може да се очаква от редакторите?

    • http://borislavborissov.eu/ Борислав Борисов

     Еми…

  • http://az-pitam.org/nk Спас Колев

   А нужна ли е изобщо централизирана стандартизация на българския език? Когато е създадена, тя си е поставяла цели, които днес са изпълнени до голяма степен.

   • http://borislavborissov.eu/ Борислав Борисов

    Нужна е, но не толкова нормативна, колкото академична – както във Великобритания, например – Оксфордският речник, а не институт в академия на науките, който да кодифицира нормата.