Анкетна логика

Онлайн проучване

Водеща агенция проучва познанията по логика
сред потребителите на Интернет в България.

Забележително е и използването на знаците за равенство и малко тире като декоративни елементи – мила реминисценция от епохата на ASCII арт.

Борислав Борисов
27.10.2010

  • http://www.facebook.com/svetla.encheva Svetla Encheva

    “А ние с Боби работим над себе си” – може анкетният гений да е имал предвид този вид работа?