Антиползваемост

Фрамент от сайт

Фрагмент от сайт, който се нарича информационен център.

Разбира се, шрифтът винаги може да стане още по-блед, изцяло по “артистични” съображения. Само белият фон няма накъде да изсветлее повече…

Борислав Борисов
13.09.2010

  • http://twitter.com/bobotashev Boris Tashev

    Радвай се, че все още няма страници със син фон и жълт шрифт. Когато се появят сме загазили много здраво. :)