По природния календар е лято…

Юли 2010 г., София, някъде в плавния преход
между “Модерно предградие” и “Люлин”.

Борислав Борисов
12.07.2010

No Comments

You must be logged in to post a comment.