АрхаЙка

arhaYka

Източник: Фейсбук

Накрая цитираният поставил оценка в студентската книжка на цитиращия.

Борислав Борисов
4.07.2010

No Comments

You must be logged in to post a comment.