Categories
Дискурс Езикът Култура Медии Регламенти Средата

Насърчително и полуслято

В текста на Закона за радиото и телевизията насърчаването се случва 13 пъти. Пожелателно насърчаване е налице 5 пъти, нежелателно – 8 пъти.

41 тирета разлагат чрез полуслято изписване аудиовизуален на звукова и зрима съставки, но два пъти аудиовизията запазва интегритет.

Спасението се очаква от националните обществени доставчици на медийни услуги (БНТ и БНР), които съдействат за развитието на българския език, както и на други езици. Лингвистичното съдействие е насърчено диспозитивно: БНР е доставчик на радиоуслуги, но БНТ е доставчик на аудио-визуални медийни услуги.

2 replies on “Насърчително и полуслято”

Хе, а може би законодателят е използвал тънкостите на правописа за смислово разграничение – при аудиовизуалните неща звукът е подчинен на образа, а при аудио-визуалните – точно обратното (или двете са равнопоставени). :)

Comments are closed.